موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی
شماره ثبت : ۱۴۳۷۱

تحصیل حق هر کودکی است

تحصیل حق هر کودکی است
تحصیل حق هر کودکی است(موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی) آمارهای تکان دهنده این روزها، نشانی از محرومیت فرزندان این مرز و بوم دارند. 2/3 میلیون کودک بین 6 تا 17 سال از اص...
بیشتر بخوانید
مارا حمایت کنید.
عضویت
از اینکه در یاری رساندن به کودکان بی سرپرست همراه ما هستید سپاسگزاریم.
close-link