موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی

شماره ثبت : ۱۴۳۷۱

موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی یک خیریه غیردولتی صرفا با حمایت و پشتیبانی خیرین، و حامیان و

جلب و جذب کمک ها و مشارکت های مردمی اعم از نقدی.

غیر نقدی و عرضه ی خدمات با نیت ترویج کمک به هم نوع در جهت تامین مخارج زندگی , تهیه دارو,بستری،آموزشی,تامین شغل و… می باشد.

بعد از نوزده سال فعالیت با محبت و اعتماد شما عزیزان ، این موسسه در پایگاهی قرار گرفت.

که یاری گر بیش از ۱۵۵۸ نفر نیازمند – بیمار و دانش آموز دختر و دانش آموز پسر بی سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش قرار داده شده .

و آنچه در این سال ها در نظر داشتیم محقق شده است. در کنار فعالیت مستمر حمایت گران ، فرزندان خیریه بنی هاشم رضوی رشد.

نموده و هم اکنون خود به عنوان سرپرست خانواده،خانواده ی خود را بی نیاز کرده اند.