موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی
شماره ثبت : 14371

یک جهیزیه خوب و مختصر برای دختران بی سرپرست چه دارد، چه ندارد؟

این روزها بسیاری از دختران نیازمند و بی‌بضاعت با یک مشکل اساسی رو به رو هستند و آن هم تامین هزینه جهیزیه خود بوده که آنها را از ازدواج دور نگه داشته است.

این اتفاق تا جایی پیش می‌رود که ممکن است به طور کل دختران نیازمند از ازدواج کردن منصرف شوند و زندگی خود را به تنهایی سپری کنند.

این امر به دلایل متعدد آسیب‌های اجتماعی بسیاری به دنبال دارد که باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق و اصولی از وقوع آنها جلوگیری شود.

اقدامات موسسات خیریه در اهدای جهیزیه به نیازمندان

بسیاری از موسسات خیریه با کمک در جهیزیه مهربانی به ایتام و نیازمندان سعی دارند مسیر ازدواج دختران بی‌بضاعت را فراهم کرده و با همت خیرین نیازهای آنها را تامین نمایند.

از همین رو این موسسات با راه اندازی کمپین‌های گوناگون چون کمپین جهیزیه مهربانی درصدد هستند .

تا سایر اعضای جامعه را نسبت به نیازهای دختران جوان آشنا کرده و آنها را به سمت همیاری و همراهی با این افراد دعوت کنند.