موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی
شماره ثبت : 14371

دریافت صندوق صدقات

موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی

دریافت صندوق صدقات

خیرین عزیز میتوانند با پر کردن فرم زیر و با دریافت صندوق صدقات به کودکان نیازمند و یتیم تحت پوشش موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی کمک کنند

دریافت صندوق صدقات

دریافت صندوق صدقات

کمپین عید قربان، اهدای گوشت قربانی به کودکان بی سرپرست
حمایت
مارا حمایت کنید.
عضویت
از اینکه در یاری رساندن به کودکان بی سرپرست همراه ما هستید سپاسگزاریم.
close-link
کمپین عید قربان، اهدای گوشت قربانی به کودکان بی سرپرست
حمایت
close-image