موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی
شماره ثبت : 14371

دریافت صندوق صدقات

موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی

دریافت صندوق صدقات

خیرین عزیز میتوانند با پر کردن فرم زیر و با دریافت صندوق صدقات به کودکان نیازمند و یتیم تحت پوشش موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی کمک کنند

دریافت صندوق صدقات

دریافت صندوق صدقات

مارا حمایت کنید.
عضویت
از اینکه در یاری رساندن به ایتام همراه ما هستید سپاسگزاریم.
close-link