موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی
شماره ثبت : 14371

دانش آموزان
  • مهر و مهربانی

    موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی: کمپین مهر و مهربانی برای تهیه ملزومات تحصیلی ایتام    آشنایی با ک ...

    موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی: کمپین مهر و مهربانی برای تهیه ملزومات تحصیلی ایتام    آشنایی با کمپین مهر و مهربانی موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی  در کمپی ...

    بیشتر بخوانید
مارا حمایت کنید.
عضویت
از اینکه در یاری رساندن به کودکان بی سرپرست همراه ما هستید سپاسگزاریم.
close-link
من هم میتوانم کمک کنم
close-image