موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی
شماره ثبت : ۱۴۳۷۱

گزارش عملکرد سالیانه 1399

گزارش عملکرد سالیانه 1399 در ادامه به صورت ماه به ماه به همراه مبلغ جمع آوری شده درج شده است.
• اردیبهشت 1399
– به 64 خانوار کمک غیر نقدی از مبلغ 100.000 تا 1.200.000
– به 171 خانوار کمک غیر نقدی (مواد غذایی)از مبلغ 400.000 تا 1.500.000
• خرداد 1399 کمک عیدانه فطر
– به 171 خانوار کمک غیر نقدی(مواد غذایی)از مبلغ300.000 تا 700.000
• مرداد 1399 کمپین اهدای گوشت قربانی
– به 60 خانوار کمک نقدی از مبلغ 100.000 تا 1.200.000
– به 476 خانوار اهدای گوشت 22 گوسفند قربانی
• شهریور 1399 کمک ماهیانه مددجویان
– به 662 خانوار کمک مواد غذایی و غیر نقدی

• مهرماه 1399 کمپین لوازم التحریر
– برای 65 خانوار کمک نقدی از مبلغ 100.000تا 900.000
– به 177 خانوار که تعداد 1 تا 4 دانش آموزش دارند اهدای لوازم التحریر
– به 35 دانش آموز اهدای تبلت
– به 346 خانوار کمک غیر نقدی(مواد غذایی,لوازم بهداشتی)از مبلغ 200.000 تا 500.000
• آبان ماه 1399 کمپین گرمای مهربانی
– به 67 خانوار کمک نقدی ازمبلغ 80.000 تا 500.000
– به 101 خانوار(بسته به تعداد خانوار)اهدای لباس و کفش از 1دست تا 7 دست
– به 346 خانوار کمک غیر نقدی(مواد غذایی)از مبلغ 150.000 تا 300.000
– به 7 خانوار اهدای وسایل گرمایشی
• دی 1399 کمک ماهیانه مددجویان
– به 55 خانوار کمک نقدی ازمبلغ 80.000 تا 500.000
– به 21 خانوار کمک غیر نقدی(پوشاک، پک بهداشتی، لوازم منزل)از مبلغ 60.000 تا 2.300.000
– به 346 خانوار کمک غیر نقدی(مواد غذایی)از مبلغ 100.000 تا 450.000

• بهمن ماه 1399 کمک ماهیانه مددجویان
– به 61 خانوار کمک نقدی از مبلغ 100.000 تا 550.000
– به 128 خانوار کمک غیر نقدی(مواد غذایی)از مبلغ 120.000 تا 600.000

مارا حمایت کنید.
عضویت
از اینکه در یاری رساندن به کودکان بی سرپرست همراه ما هستید سپاسگزاریم.
close-link