نیکوکار عزیز! درصورتیکه تمایل به مشارکت در کمپین نوروزی را دارید لطفا کلیک کنید.

کمپین‌های ما

موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی یک خیریه مردم نهاد وغیردولتی است که اهداف آن انسان دوستانه و خیرخواهانه است و تمامی فعالیت‌های آن تنها با نیت تامین مخارج و هزینه‌های زندگی ایتام و نیازمندان صورت می‌گیرد.

این موسسه صرفا با حمایت و پشتیبانی خیرین و حامیان عدالت، فعالیت می‌کند و جذب کمک‌ها و مشارکت‌های مردمی از طریق کمک‌های نقدی یا غیر نقدی صورت می‌گیرد.

به همین منظور ما در خیریه بنی‌هاشم رضوی با برگزاری کمپین(پویش‌های) حمایتی در مناسبت‌های مختلف ، کمک‌های نقدی و غیرنقدی شما را به دست نیازمندان می‌رسانیم.

در ادامه به برخی از پویش‌های این موسسه  اشاره می‌کنیم.

کمپین های ما - خیریه بنی هاشم رضوی