موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی
شماره ثبت : 14371

فطریه

موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی

 

فطریه زکاتی است که در آخر ماه رمضان توسط افرادی که خود فقیر نیستند پرداخت می گردد.

با امید اینکه بهترین بهره را از این ماه مبارک ببریم و بتوانیم فرائض این ماه

را به خوبی به انجام برسانیم. همچنین در انتها با پرداخت مقداری اندک از

درآمد خود به عنوان زکات فطره،

در بهتر زندگی کردن افراد نیازمند نیز موثر واقع شویم .

پرداخت فطریه

فیلد هایی که با ستاره مشخص شده پر کردن آنها ظروری است .

پرداخت فطریه و کفاره

  • 0 تومان
مارا حمایت کنید.
عضویت
از اینکه در یاری رساندن به ایتام همراه ما هستید سپاسگزاریم.
close-link
کمپین مهر و مهربانی کمک به تهیه ملزومات مدرسه به کودکان بی سرپرست و ایتام
پرداخت آنلاین