موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی

شماره ثبت : ۱۴۳۷۱

کمک های غیرنقدی

موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی در سال 1387 بنیان گذاری شد. این مرکز مکانی است غیر دولتی، غیر انتفاعی و مردم نهاد که مسئولیت آن پشتیبانی از مردم ضعیف و مستمند است و تا جایی که می تواند در جهت کمک به افراد بی بضاعت و ایتام در صدر کمک کنندگان قرار دارد. همچنین این موسسه در بهبودی زندگی و برطرف نمودن نیازهای مالی این افراد و بیماران خاص در تمام ساعات شبانه روز مشغول کمک های نقدی و کمک های غیر نقدی به این عزیزان می باشد.

این مرکز با کمک خیرین و سرمایه داران عزیز در امر کمک رسانی بسیار شناخته شده است و در این سال ها بسیار در وظیفه های کمک رسانی خود به مردم خوب عمل نموده است و وضع مالی مردمان مستضعف را  فوق العاده ارتقاء داده است. بسیاری از افراد با کمک های این موسسه به معاش می پردازند و از راه کمک های موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی زندگی خود را به نحوی مطلوب سپری می کنند.

کمک های غیر نقدی موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی

موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی علاوه بر کمک های نقدی به کمک های غیر نقدی در ایام مختلف سال همچون ماه رمضان، اعیاد و غیره به نیازمندان می پردازد. در واقع این موسسه همیشه پذیرای خیرینی است که از این حمایت ها پشتیبانی نمایند و افرادی که تا حدی از این کمک بر بیایند و فقط کمی از حقوق ماهیانه شان را برای کمک به افراد وابسته به این مرکز کنار بگذارند. این مرکز بسیار رشد زیادی خواهد کرد. در نتیجه حتی اگر به میزان کمی هم این کمک ها انجام شود، در نهایت با جمع آوری این کمک ها میتوان مقدار زیادی از احتیاجات افراد وابسته به این موسسه را تامین نمود. بنابراین موسسه با افزایش این کمک ها می تواند مستمندان بیشتری را تحت پوشش قرار داده و اکثر مایحتاج مورد نیاز آنها را برای آنها فراهم نماید.

در نتیجه کمک های غیر نقدی موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی به کودکان و خانواده های نیازمند آنها در روز های خاصی چون اعیاد گوشت و اقلام مختلف غذایی را اهدا می نماید. این موسسه به هیچ عنوان نمی گذارد کسانی که از قشر ضعیف در سراسر جامعه وجود دارند، از کمبود امکانات غذایی و مالی(کمک های غیر نقدی) رنج ببرند.

در نتیجه این افراد بزرگترین لطف را در سطح جامعه به افراد نیازمند می کنند و فقط خدا می داند که چه قدم بزرگی را برداشته اند و مطمئنا صد در این دنیا و هزار در دنیای باقی برای این بانیان نیک سرشت رقم خواهد زده شد.

کمک های غیر نقدی،موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی

موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی از تمام حامیان و وقف کنندگان ارجمند این مرکز نهایت قدردانی را می کند و تمام تلاش خود را می نماید که افراد مستمند بیشتری را جذب موسسه خود نماید و از هر نظر آنها را تحت پوشش همه جانبه خود بگیرد.

در این میان این مرکز از تمام واجدین شرایط در تامین کمک های غیر نقدی در خواست می کند که به این موسسه بپیوندند و نیاز افراد ضعیف جامعه را نیاز خود نیز بدانند و با آن به گونه ای خاص برخورد نمایند. در واقع اگر همه افراد تنها به اندازه ده هزار تومان به این موسسه کمک کنند، این موسسه می تواند افراد بی شماری را برای حمایت تحت پوشش خود قرار دهد.

پس با تکیه بر کمک های غیر نقدی موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی دیگر ایتام و بیماران نباید نگرانی خاصی داشته باشند، باید با خیالی آسوده و راحت سر بر بالین گذاشته و مانند مردمان مرفه زندگی را سپری کنند. البته این لحظات شیرین برای این افراد بی بضاعت هنگامی همه گیر می شود، که تمام مردم متوسط و کسانی که دستشان تا حدودی به دهانشان می رسد، نیز به موسسه بپیوندند و موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی را در این راه یاری رساندند. اگر حتی مبالغ کمی نیز توسط افرادی بی شمار به این موسسه داده شود، نیز کافی است تا افراد ضعیف و ناتوان از نظر مالی را در جامعه تا حد زیادی مورد پوشش خود قرار دهد. پس دوستان، هموطنان و نیک سرشتان عزیز حتی یک لحظه برای پیوستن به این موسسه تامل نکنید.

کمک غیر نقدی

کمک غیر نقدی

حمایت
مارا حمایت کنید.
عضویت
از اینکه در یاری رساندن به کودکان بی سرپرست همراه ما هستید سپاسگزاریم.
close-link
حمایت
close-image