جهت سهیم شدن درتهیه گوشت قربانی برای کودکان نیازمند کلیک کنید.

موسسه خیریه و ایتام بنی‌هاشم رضوی

جهت سهیم شدن در تهیه گوشت قربانی به نفع کودکان نیازمند کلیک نمایید

اهدا جهیزیه به نوعروسان

کمک‌های نقدی به ایتام

کمک‌های تحصیلی

چرا موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی

موسسه خیریه وایتام بنی هاشم رضوی با اهداف کمک رسانی به ایتام تاسیس شده است. 

اهداف ما در موسسه خیریه بنی هاشم رضوی آنست که چراغ امید در دل کودکان نیازمند روشن کرده و آنها را برای تحصیل تشویق و شرایط لازم را برای زندگی مطلوب آنها ایجاد کنیم.

بیایید کودکان بی سرپرست مان را با یاری هم نجات دهیم. آنها مظلومانه در این گرفتاری افتاده اند. بیایید زندگی سالمی را برای آنها ایجاد کنیم. 

حامیان خیریه بنی هاشم رضوی